Α κύκλος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Μία φορά το μήνα, ημέρα Σάββατο, θεωρία και τεχνικές 7 διδακτικές ώρες (σύνολο 70 ώρες).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Υποχρεωτική παρακολούθηση 2 μαθημάτων την εβδομάδα. (σύνολο 108 ώρες - 72 μαθήματα).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:

Πρακτική διδασκαλία τους 3 τελευταίους μήνες 2 φορές την εβδομάδα σε τμήματα που θα υποδείξει η σχολή (σύνολο 36 ώρες - 24 μαθήματα).

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
214 ώρες


Στο τέλος των σπουδών, ο σπουδαστής υποχρεούται να ετοιμάσει την πτυχιακή του εργασία με θέμα που επιλέγει ο ίδιος σε συνεργασία με τη σχολή. Οι εξετάσεις δίνονται το Σεπτέμβριο.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 415211.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ΕΔΩ