Β κύκλος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Μια φορά το μήνα, για δύο χρόνια, ημέρα Σάββατο, θεωρία και τεχνικές 7 διδακτικές ώρες (σύνολο 140 ώρες)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Υποχρεωτική παρακολούθηση 2 μαθημάτων την εβδομάδα . (σύνολο 216 ώρες- 144 μαθήματα)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:

Πρακτική διδασκαλία τους 6 τελευταίους μήνες 2 φορές την εβδομάδα  σε τμήματα που θα υποδείξει η σχολή. (σύνολο 72 ώρες- 48 μαθήματα)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 428 ώρες

Στο τέλος των σπουδών, ο σπουδαστής υποχεούται να ετοιμάσει την πτυχιακή του εργασία με θέμα πού επιλέγει ο ίδιος σε συνεργασία με την σχολή. Οι εξετάσεις δίνονται το Σεπτέμβριο.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 415211.

Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα ΕΔΩ