Γ κύκλος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Μια φορά τον μήνα, για 3 χρόνια, ημέρα Σάββατο, θεωρίες και τεχνικές 7 διδακτικές ώρες (σύνολο 210 ώρες).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Υποχρεωτική παρακολούθηση 2 μαθημάτων την εβδομάδα για τρία χρόνια (σύνολο 320 ώρες - 210 μαθήματα)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:

Πρακτική διδασκαλία το 2° και 3° έτος 2 φορές την εβδομάδα σε τμήματα που θα υποδείξει η σχολή (σύνολο 162 ώρες - 108 μαθήματα).

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 692 ώρες

Στο τέλος των σπουδών ο σπουδαστής υποχρεούται να ετοιμάσει την πτυχιακή του εργασία με θέμα που επιλέγει ο ίδιος σε συνεργασία με τη σχολή. Οι εξετάσεις δίνονται το Σεπτέμβριο.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 415211.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ