κανονισμός της σχολής

Η σχολή έχει κανονισμούς και οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να τους ακολουθήσουν:

  • Ο υποψήφιος σπουδαστής θα έχει μια αρχική ακρόαση, προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στη σχολή.
  • Στη σχολή καλλιεργείται ένα κλίμα αποδοχής της ιδιαίτερης προσωπικότητας του κάθε ατόμου και ο σεβασμός προς αυτήν.
  • Εάν κάποιος δημιουργεί κλίμα ανταγωνιστικότητας και προκαλεί σχόλια, είτε για τους δασκάλους, είτε για τους συμμαθητές του, η σχολή έχει το δικαίωμα να τον απομακρύνει.
  • Εφόσον ο υποψήφιος επιλέξει και υπογράψει συμβόλαιο για τον κύκλο σπουδών του, οφείλει να τον ακολουθήσει, διαφορετικά δεν του δίδεται η πιστοποίησης της σχολής.
  • Επειδή όσο κλιμακώνονται οι κύκλοι σπουδών, το κόστος  μειώνεται, εάν κάποιος σπουδαστής επιλέξει τεταρτοετή κύκλο σπουδών και διακόψει στα δύο χρόνια, θα πληρώσει το ποσό των δύο ετών ολοκληρωμένο, διότι η συμπεριφορά του θα θεωρηθεί σκόπιμη. Σε διαφορετική περίπτωση, η σχολή έχει δικαίωμα να αποπέμψει τον μαθητή χωρίς να του δώσει πιστοποίηση.
  • Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι συνεπής, ως προς τις μηνιαίες δόσεις πληρωμών του κύκλου που έχει επιλέξει και υπογράψει.
  • Θα πρέπει να είναι συνεπής στις παρακολουθήσεις των μαθημάτων του κύκλου του και της πρακτικής του και εάν χάσει, για σοβαρό λόγο, κάποιο μάθημα θα έρθει σε συνεννόηση με τη σχολή για την επανάληψή του.
  • Ο σπουδαστής θα πρέπει να καλλιεργεί επίμονα τις ηθικές αρχές και αξίες που διδάσκονται στη σχολή και να απέχει από τυχοδιωκτικές συμπεριφορές.
  • Επειδή στην εποχή μας βιώνουμε μία παρακμή αρχών και ήθους και η νεολαία, σαν το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, αποδυναμώνεται και εξαντλείται μέσα από χρήσεις ουσιών που σίγουρα δεν ευνοούν την διεκπεραίωση των ονείρων της, το Ευ ζειν κατανοεί την ύπαρξη του προβλήματος, αλλά δεν αποδέχεται τη συνέχιση της χρήσης σε άτομα που έχουν επιλέξει να γίνουν δάσκαλοι της yoga.

Στόχος της σχολής είναι η δημιουργία έμπειρων και ηθικών δασκάλων, οι οποίοι θα προωθούν και θα διαδίδουν το φως της γνώσης και αυτογνωσίας μέσα στην κοινωνία, αλλά και την συμπόνια και αγάπη για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Με αυτόν τον τρόπο, ίσως προλάβουμε να βιώσουμε μια κοινωνία με σεβασμό στη Φύση και σε ό,τι αυτή εμπεριέχει,

Αγάπη και Φως

Σοφία Χατζηπαναγιώτου