Περιοδικό Yoga World, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009