Περιοδικό Yoga World, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2007