Περιοδικό Yoga World,  Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009